Referencje

Referencje z niektórych wykonanych przez firmę PROGRES projektów:

Apartamenty przy Królikarni

Kawernowy podziemny magazyn gazu w Mogilnie

Przedsiębiorstwo "TAJA".