Świadczymy kompleksowy zakres usług, doboru, sprzedaży, montażu, serwisowania, konserwacji, przeglądów okresowych, utrzymania ciągłości pracy.

Odbiorcami urządzeń z segmentu Dom i Ogród są użytkownicy indywidualni.
Stosują je w budynkach jednorodzinnych i w ogrodach dla celów:

 • podlewania
 • zraszania
 • odprowadzenia wody zanieczyszczonej i ścieków przydomowych
 • podnoszenia ciśnienia wody w centralnym ogrzewaniu
 • zaopatrzeniu w ciepłą wodę użytkową.

Odbiorcami i użytkownikami urządzeń są instytucje i przedsiębiorstwa, administrujące i inwestujące w:

 • obiekty użyteczności publicznej
 • budynki mieszalne
 • apartamentowce
 • biurowce
 • hotele

wraz z całą infrastrukturą techniczną z nimi związanymi.

Wykonujemy instalacje technologiczne m.in. w stali kwasoodpornej. Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne.

Odbiorcami i użytkownikami urządzeń są firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną z wykorzystaniem wody i innych mediów w procesach technologicznych, chłodzenia, uzdatniana itp., również w zastosowaniach gdzie produktem ubocznym jest woda zanieczyszczona i ścieki. 

Odbiorcami i użytkownikami urządzeń są osoby indywidualne
i przedsiębiorstwa prowadzące działalność

 • rolniczą
 • ogrodniczą
 • hodowlaną
 • przetwórczą

Odbiorcami i użytkownikami urządzeń są firmy i przedsiębiorstwa instytucjonalne i prywatne produkujące:

 • energię cieplną
 • wodę
 • odprowadzające i oczyszczające ścieki
 • spalarnie odpadów
 • prowadzące działalność na rzecz ludności cywilnej

Wykonujemy instalacje elektryczne do montowanych, modernizowanych i eksploatowanych urządzeń.

Opinie o nas:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Progres 2018