Gdzie wykorzystywana jest telemetria?

Telemetria to nauka zajmująca się zdalnym pomiarom i przesyłaniem informacji. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych, sensorów oraz systemów komunikacyjnych, telemetria pozwala na zdalne monitorowanie i analizę wielu różnych wielkości fizycznych oraz procesów. 

Transport i logistyka

Telemetria znalazła szerokie zastosowanie w branży transportowej i logistycznej, gdzie pozwala na bieżące monitorowanie lokalizacji, prędkości oraz innych parametrów pojazdów. Przykładem tego jest system GPS, który umożliwia śledzenie floty samochodów czy też umieszczenie ładunku na mapie. Firmy transportowe dzięki telemetrii są w stanie optymalizować trasy przewozowe, kontrolować zużycie paliwa oraz monitorować stan techniczny pojazdów. Ponadto, systemy telemetrii stosowane są także w transporcie publicznym, gdzie umożliwiają pasażerom na sprawdzanie rozkładu jazdy oraz lokalizacji autobusów czy tramwajów w czasie rzeczywistym.

Energetyka

Telemetria odgrywa kluczową rolę także w energetyce, gdzie pozwala na zdalne monitorowanie i kontrolowanie pracy elektrowni oraz rozdzielni energetycznych. Dzięki telemetrii możliwe jest zdalne zarządzanie procesami energetycznymi, co pozwala na bieżący monitoring zużycia energii oraz na optymalizację jej dystrybucji. Systemy telemetrii są także wykorzystywane w energetyce odnawialnej, gdzie umożliwiają kontrolowanie pracy farm wiatrowych czy kolektorów słonecznych. Dzięki telemetrii nasz autoryzowany serwis Grundfos może monitorować pracę maszyn w sposób zdalny.

Przemysł

W przemyśle telemetria jest wykorzystywana do zdalnego monitorowania pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych. Umożliwia ona bieżącą kontrolę parametrów pracy, takich jak temperatura czy ciśnienie, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku awarii czy innych nieprawidłowości. Dzięki telemetrii możliwe jest także zbieranie danych, które mogą być potem analizowane i wykorzystane do optymalizacji procesów produkcyjnych oraz planowania przeglądów technicznych.