Categories for KSB Ściekowe

KSB Ama-Drainer N

8 czerwca, 2021 2:20 pm Published by

Pompy ściekowe KSB- Ama-Drainer N-stosowane do automatycznego osuszania wykopów, studzienek, podwórek i piwnic zagrożonych zalaniem, do obniżania poziomu wód powierzchniowych, drenowania,