Pomiary przepływów mediów płynnych

czerwona rura z ciśnienomierzem

Bezinwazyjne pomiary przepływów mediów płynnych to techniki pomiarowe, które pozwalają na określenie ilości przepływającego płynu bez konieczności wprowadzania czujników rur lub innych przewodów. Istnieje kilka metod bezinwazyjnych pomiarów przepływu, z których każda ma swoje własne zastosowanie i zalety. W naszej pracy wykorzystujemy kilka metod, które dostosowujemy do konkretnej sytuacji. Należą do nich:

  • metoda ultradźwiękowa – ta metoda wykorzystuje fale ultradźwiękowe do pomiaru przepływu płynów. Czujniki ultradźwiękowe, które umieszczamy na zewnątrz rury, wysyłają i odbierają fale ultradźwiękowe, a na podstawie zmian częstotliwości i czasu propagacji fal można obliczamy natężenie przepływu;
  • metoda elektromagnetyczna – technika ta polega na wykorzystaniu indukcji elektromagnetycznej do pomiaru przepływu płynów przewodzących prąd. Obserwacja zmian w polu elektromagnetycznym, które generowane jest przez elektromagnes umieszczony na zewnątrz rury, pozwala obliczyć przepływ na podstawie prawa indukcji Faradaya;
  • metoda ultradźwiękowa dopplerowska – metoda, która wykorzystuje efekt Dopplera do pomiaru przepływu płynów, które zawierają cząstki lub pęcherzyki;
  • metoda czasu przelotu – ta metoda opiera się na pomiarze czasu potrzebnego na przejście sygnału ultradźwiękowego wzdłuż rury w kierunku przepływu i w kierunku przeciwnym;
  • metoda termiczna - polega na pomiarze różnicy temperatury między czujnikami termicznymi umieszczonymi wzdłuż rury.

Technika pomiarowa LFP

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne mierniki i korzystamy z techniki pomiarowej LFP. Bezinwazyjne pomiary przepływów mediów płynnych mają wiele zastosowań w różnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyczny, czy wodociągowy.