Pomiary lustra wody

studnia głębinowa

Pomiary lustra wody są wykonywane w celu monitorowania poziomu wody w różnych zbiornikach, suchych studniach, rzekach, jeziorach, zbiornikach retencyjnych i innych miejscach, gdzie istotne jest kontrolowanie ilości wody lub jej poziomu. Istnieje kilka metod pomiarowych, które stosujemy do dokładnego pomiaru lustra wody.

Wykonujemy pomiary na podstawie skali zanurzenia – metoda ta polega na umieszczeniu pływaka lub sondy zanurzeniowej w wodzie, która jest połączona z urządzeniem pomiarowym na powierzchni. Pływak podnosi się i opada wraz ze zmianą poziomu wody, a urządzenie pomiarowe rejestruje tę zmianę. Na podstawie kalibracji urządzenia, odczytujemy dokładny poziom wody. Wykorzystujemy również technologię ultradźwiękową do pomiaru odległości od czujnika do powierzchni wody. Czujnik wysyła impulsy ultradźwiękowe, które odbijają się od powierzchni wody i są odbierane przez ten sam czujnik. Na podstawie czasu potrzebnego na powrót impulsu można obliczyć odległość od czujnika do powierzchni wody i tym samym odczytać poziom wody techniką bezinwazyjną.

Pomiary lustra wody są istotne w celu monitorowania stanu wód powierzchniowych, kontroli poziomu wody w zbiornikach wodnych, ochrony przed powodzią i zarządzania zasobami wodnymi. Wybór odpowiedniej metody pomiarowej zależy od specyfiki miejsca pomiaru, dokładności wymaganej pomiaru, budżetu i innych czynników.

Dynamiczne i statyczne pomiary lustra wody

Wykonujemy również bezinwazyjne pomiary przepływów, które połączone są z rejestracją i odczytem danych on-line w czasie rzeczywistym. Pomiary te dotyczą statycznego lustra wody i dynamicznego lustra wody.

Studnie głębinowe są to obiekty hydrauliczne, które pozwalają na pozyskiwanie wody z podziemnych warstw wodonośnych. Są one szczególnie ważne w przypadku braku dostępu do sieci wodociągowej, czy też niedostatecznej ilości wody z powierzchniowych źródeł.

Składają się one z rur, które są wprowadzone do ziemi na głębokość przekraczającą poziom lustra wody. Rury te wykonuje się z materiałów odpornych na korozję, najczęściej jest to stal nierdzewna lub PCV. Wewnątrz rur znajdują się otwory, przez które woda może swobodnie przepływać.

Woda zbierana jest w specjalnej komorze na dnie studni, gdzie jest pompowana na powierzchnię. Pompy stosowane w studniach głębinowych muszą być wydajne i odporne, aby zapewnić ciągły dostęp do wody.

Przed rozpoczęciem prac nad studnią głębinową, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych i hydrologicznych w celu sprawdzenia czy jest ona zdatna do użytku przez ludzi oraz zwierzęta.

Studnie głębinowe są popularnym rozwiązaniem w przypadku budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych. Ich zalety to przede wszystkim niezależność od dostawców wody oraz niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do sieci wodociągowej. Natomiast wadą jest ryzyko skażenia wody oraz konieczność regularnego przeprowadzania badań jakościowych. Podsumowując, studnie głębinowe są ważnym elementem infrastruktury wodnej.

Zachęcamy do kontaktu z nasza firmą i skorzystania z naszej usługi pomiarów lustra wody!