Laserowe osiowanie wałów

Laserowe osiowanie wałów, zwane także laserowym wyprostowywaniem wałów, to proces wykorzystujący precyzyjne lasery do dokładnego pomiaru i korekcji odchyłek geometrycznych wałów maszynowych. Jest to niezwykle ważne w przypadku precyzyjnych maszyn, takich jak turbiny, generatory, sprężarki, pompy, silniki itp., gdzie dokładność i równowaga wałów są kluczowe dla wydajności i trwałości.

Proces laserowego osiowania wałów

W zakres usług naszej firmy wchodzi usługa laserowego osiowania walów maszyn o różnym zastosowaniu. Wały, które mają być osiowane, są odpowiednio przygotowywane przez naszych pracowników, którzy usuwają z nich wszelkie osady i zanieczyszczenia. Na dokładnie oczyszczony wał montuje się specjalistyczne lasery osiowe (na końcach wałów). Lasery te wysyłają wiązki laserowe, które są precyzyjnie odbijane od luster umieszczonych na przeciwnych końcach wałów. Detektory laserowe odbierają odbite wiązki i dokonują precyzyjnych pomiarów. Pomiary te pozwalają na określenie odchyleń geometrycznych wałów.

Na podstawie pomiarów i analizy, określamy, czy badany wałów maszynowy wymaga korekcji i wyprostowania. W zależności od odchylenia, stosujemy różne metody korekcyjne, takie jak mechaniczne naciągi, podkładki lub obróbka termiczna. Po dokonaniu korekcji wały są ponownie poddawane pomiarom i analizie, aby zweryfikować poprawność osiowania. Jeśli to konieczne, przeprowadzamy dodatkowe dostrojenie, aby uzyskać ostateczną równowagę.

Proces ten ma na celu zoptymalizowanie działania maszyn, zmniejszenie hałasu i drgań oraz zwiększenie trwałości wału.