Telemetria

kolorowe światełka

Telemetria to dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Za jej sprawą możliwe jest zdalne dokonywanie pomiarów poprzez nowoczesne moduły telemetryczne. Telemetria umożliwia zbieranie danych bez fizycznego kontaktu z urządzeniami czy maszynami, pozwala na odczyt wodomierzy, liczników zużycia energii elektrycznej czy gazomierzy, kontrolę wydajności pracy maszyn.

Dzięki telemetrii można kontrolować kluczowe z punktu widzenia efektywności wskaźniki i podejmować działania prowadzące do obniżenia kosztów firmowych.

Przesył i przetwarzanie danych

Zajmujemy się budową układów telemetrycznych, przesyłem, rejestracją i odczytem danych, które ułatwiają lepsze zarządzanie urządzeniami, zapewniamy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Nasze systemy telemetryczne instalowane są w wielu miejscach, m.in. w różnego rodzaju firmach produkcyjnych.

W ramach telemetrii wykonujemy:

  • budowę układów telemetrycznych na bazie własnych rozwiązań
  • przesył danych technicznych, ich rejestrację i odczyt
  • odczyt danych w czasie rzeczywistym z poziomu telefonu lub komputera