Diagnostyka drganiowa

wykres z drganiami

Diagnostyka drganiowa maszyn jest istotnym elementem związanym ze sprawdzeniem ich stanu technicznego i poziomu bezpieczeństwa a także z podniesieniem ich wydajności. Wykonujemy usługi w zakresie bezinwazyjnej diagnostyki maszyn bez ingerencji w pracujący układ.

Dokonujemy pomiarów i diagnostyki maszyn wirujących, pomp i wentylatorów. Realizujemy też usługi laserowego osiowania. Zapewniamy precyzyjną ocenę stanu technicznego maszyn. Pracujemy na przyrządach pomiarowych firmy Pruftechnik, która jest liderem w diagnostyce drganiowej. Solidnie wykonane badania urządzeń pozwalają zaplanować remonty i wykonać je w najdogodniejszym dla klienta momencie.

Zakres usług diagnostyki drganiowej i osiowania

W zakresie usług diagnostyki drganiowej i osiowania oferujemy:

  • ocenę poziomu drgań z możliwością zapisu,
  • ustalenie wadliwego elementu,
  • rezonans rurociągów i eliminację zjawiska,
  • wyznaczanie częstotliwości rezonansowych oraz parametrów dla falowników,
  • określenie występowania kawitacji i kawitacji ukrytej oraz próby eliminacji zjawiska,
  • określenie występowania turbulencji i próby eliminacji zjawiska,
  • wyważenie wirników wentylatorów w łożyskach własnych,
  • laserowe osiowanie sprzęgieł.

Oferujemy także laserowe osiowanie wałów.

Pomiary drgań pomp i silników

Pomiary drgań pomp i silników są istotne w celu monitorowania ich stanu technicznego, diagnozowania ewentualnych usterek oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy. Pomiary drgań wykonujemy za pomocą czujników drgań, które są zamocowane bezpośrednio na korpusie pompy lub silnika. Czujniki te są wyposażone w przetwornik, który zamienia sygnał mechaniczny drgań na sygnał elektryczny, który można odczytać i analizować.

Sygnał drgań, otrzymany z czujnika, analizujemy pod kątem jego widma częstotliwościowego. Analiza widma pozwala nam zidentyfikować charakterystyczne częstotliwości drgań, które mogą wskazywać na konkretne problemy techniczne, takie jak niezrównoważenie, luzowanie elementów, zużycie łożysk czy awarie wirników. Wykonujemy także Pomiary RMS (Root Mean Square) w celu określenia amplitudy drgań w danym czasie.